Rent a Gastro Sp. z o.o.

           Warszawa  


       tel. 693 001 001

          biuro@rentagastro.pl


           Godziny otwarcia:

            poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00

       sobota: 8:00 - 14.00


       NIP: 7010255277

        REGON: 142575740


____________________________________________________________________________________

     Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym

   Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

  XII Wydział Gospodarczy

   KRS 0000362883

  Kapitał zakładowy: 30 000,00 zł


  Konto bankowe:

  Volkswagen Bank Polska S.A.

  64213000042001053991910001
Copyright © 2009 Adimo.pl - strony internetowe