Rent a Gastro Sp. z o.o.


Warszawa 

 

NIP: 7010255277
REGON: 142575740


kom. 693 001 001

e-mail: biuro@rentagastro.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 17:00
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy,
Nr KRS 0000362883
Kapitał zakładowy: 30 000,00 zł.

Konto bankowe:
Volkswagen Bank Polska S.A.
64213000042001053991910001
 

Copyright © 2009 Adimo.pl - strony internetowe